Doelstelling 12

Verantwoorde consumptie en productie

Gebruik de 5 regels om het getal te vinden. Vul in het antwoordveld de vijfcijferige code in.

Regel 1: Het vijfde cijfer plus het derde cijfer is gelijk aan veertien.

Regel 2: Het vierde cijfer is één meer dan het tweede cijfer.

Regel 3: Het eerste cijfer is één minder dan twee keer het tweede cijfer.

Regel 4: Het tweede cijfer plus het derde cijfer is gelijk aan tien.

Regel 5: De som van alle cijfers is gelijk aan dertig.